Sangkap sa tagumpay mula sa nagtapos sa senior high No ratings yet.

“Hindi hadlang ang kahirapan upang magkaroon ng magandang buhay dahil nasa ating kamay ang ating ikauunlad.” Ito ang prinsipyong pinaniniwalaan at isinasabuhay ni Rendel Mancera Cortez.

Si Cortez ay isa lang sa maraming estudyante na sinamantala ang pagkakataon matapos ihain ng Department of Education (DepEd) ang Senior High School (SHS) bilang pilot program sa Lamon Bay School of Fisheries. “Ito ang magpapabago sa aking buhay,” sabi niya sa kanyang sarili.

images“Buti na lamang at naisipan ko at ng aking mga magulang na sumubok sa SHS program, malaking kaluwagan ito para sa kanila,” ani Cortez.

Si Cortez, namula Gumaca, Quezon, ay panganay sa limang magkakapatid napilit na itinatawid ng kanilang ama na tricycle driver. Gusto sana niyang magpatuloy sa kolehiyo pero Malabo ito dahil sa kasalukuyang estado ng kanilang pamumuhay.   Noong dumating ang SHS, pinili niya ang Technical-Vocational-Livelihood (TVL) upang pag-aralan ang  Commercial Cooking, Cookery, and Bread and Pastry.

Ang pinagbilhan ng kanilang mga nilulutong tinapay ay kanilang inipon upang magamit sa Technical Education Skills Development Authority (TESDA) National Assessment Exam. Dahil pinagbuti niya ang kanyang pag-aaral at pinagsikapang unawain ang itinuro ng mga guro, naipasa niya ang mga pagsusulit ng TESDA.

Ngayon ay may tig-isa na siyang sertipikasyon (NCII) sa Commercial Cooking at sa Commercial at Bread and Pastry Production.

Matapos ang  SHS, nagdesisyon si Mancera na kumuha ng apat na taong kurso  —  Bachelor of Science in Education Major in English – kung saan nasa ikatlong taon na siya bilang iskolar ng  Eastern Quezon College, Gumaca, Quezon.

Gamit ang kanyang natutunan sa SHS, nagluluto siya ng iba-ibang pagkain na tinatangkilik ng mga estudyante at guro sa kanilang kolehiyo. “Talagang malaking tulong ang mga skills napinanday ng SHS sa aking kasalukuyang pinagkakakitaan,” pagbabahagi ni Cortez.

“Minsan ay  nagsasagawa din kami ng catering service samga National Association of Principals of Philippine Secondary Schools (NAPPSHI) at  Skills Training and Vocational Education (STAVE) conferences,” dagdag pa niya.

source: Deped Website

Please rate this

Comments

comments

Michael Montuya

Michael Montuya

A Public School Teacher who loves to make some IT Stuff such as blog that can help to provide information to all teachers around the Globe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.