Ako, Ikaw at ang Makabagong Gramatika No ratings yet.

“Kung ang PANGNGALAN ay tumutukoy sa pangalan ng tao, hayop, pook at pangyayari;
IKAW naman ang pangngalang sa puso ko’y natatangi.
PAMBALANA ba o PANTANGI–ni hindi ko mawari,
subalit ang halaga mo’y singhalaga ng isang makulay na bahaghari.

Kung ang PANGHALIP ay humahalili sa pangngalan;
maaari sigurong ang humalili sa aki’y IKAW naman.
Sa pagsulat ng JENEVIE o >insert name<, maaaring TAYO imbes na ating ngalan.
Mas madaling tandaan kapag ang AKO at IKAW ay may pinagsamahan.

Kung ang PANDIWA ay salitang nagsasaad ng kilos;
katulad ng pagkagusto ko sa’yong ayaw papigil sa paghulagpos.
AKO lamang ba ang may ayaw na ang kabanatang ito ay matapos,
o katulad mo ring ayaw itong mawala at matangay ng papalayong agos?

Kung ang PANG-URI ang naglalarawan sa panggalan at iba pang salita;
gagamit AKO nito at ilalarawan kitang katulad ng mga tala.
Sa madilim na gabi, tahimik at hindi nagsasalita,
subalit ang ningning naman, sa diwa ay hindi na mawala-wala.

At kung ang WIKA ay may MAKABAGONG GRAMATIKA;
hindi ba’t AKO at IKAW ay gaya rin naman nitong balarila?
Walang saysay kung puro lamang AKO o IKAW, gaya ng parirala.
Kailangang makabuo ng sugnay o pangungusap na nakapag-iisa, may saysay–gaya nating dalawa.”

Please rate this

Comments

comments