Ang Tipaklong at Paru-Paro

Moderator: guroako

Post Reply
guroako
Site Admin
Posts: 26
Joined: Tue Feb 27, 2018 7:09 am
Contact:

Ang Tipaklong at Paru-Paro

Post by guroako » Sat Jun 02, 2018 11:27 pm

ANG TIPAKLONG AT PARU-PARO

Once there was a grasshopper and a butterfly in the garden. They both lived together in harmony. The grasshopper was green and the butterfly was yellow and orange colored. The grasshopper ate insects and the butterfly drank nectar from flowers.

Isang araw, naaksidente sa paglipad ang tipaklong at ito'y bumagsak. Nawalan ang tipaklong ng malay kaya't agad siyang tinulungan ng paruparo nang makita siya.


- One day the grasshopper flew to some distance and fell down. The butterfly saw this and immediately ran to help her friend to save his life.

Ang mga langgam noon ay nagmamartsa pauwi kasama ang kanilang reyna at hari. Ang isa sa mga sundalong langgam ay tumawag sa kanilang kolonya ng doktor. Nang nakita ng doktor na langgam si tipaklong at sinabing "Malubha ang kanyang kalagayan. Sana'y gumaling siya sa ibibigay kong lunas.

- The ants were marching back home with their king and queen. The butterfly asked a soldier ant for help. The soldier ant brought it’s doctor. The doctor looked at the grasshopper. It said, “he is seriously ill. I will apply a medicine to his injured leg. Maybe it may help.”

Nang marinig iyon ng paruparo ay para itong nabunutan ng tinik. Hinintay niyang magising ang nawalan ng malay niyang kaibigang tipaklong. Nang magbukas ang mga mata ng tipaklong, nagulat siyang makita ang paruparo sa kanyang tabi, nagbabantay.
-
Now the butterfly took a long breath and a sigh of relief. She waited for the grasshopper to open it’s eyes. The grasshopper opened it’s eyes. He was surprised to see the butterfly next to his bed. He asked the butterfly why she was sitting next to him.

Kinuwento ng paruparo ang lahat ng nangyari sa tipaklong at nagpasalamat si tipaklong. Tumanaw ito ng utang na loob lalo't nagawa pa nitong tumawag ng maggagamot sa kanya. Naghapunan ang dalawa't nagpaalam sa isa't isa. Nangako ang dalawa na magkikitang muli.
-
The butterfly told him everything. The grasshopper was very thankful to the butterfly for caring so much for him and calling a doctor for him. They both sat down and had supper. Then the butterfly said goodbye to him and they both promised each other to meet soon.

Nang pauwi na ang paruparo, nasalubong niya ang sundalong langgam na sumaklolo sa tipaklong. Sinabi ng langgam na mamamatay na sa gutom ang kaniyang pamilya. At dahil naramdaman ng paruparo na dapat matulungan niya ang langgam, dinala niya ito sa kanyang tahanan. Umupo naman ang langgam sa hapagkainan.

- Butterfly was going back home. In the way, it met the soldier ant who had helped her friend grasshopper from recovering from illness. The soldier ant said that all the ant family was dying of hunger. Butterfly thought that it was her duty to help the ant as it had helped her in need. She took the soldier ant to her home. The soldier ant sat down on the table.

Habang nasa kusina ang paruparo, binuksan niya ang kanyang lalagyan ng mga naipong nektar noong tag-araw. Kaya ang mga ito ay masasarap. Ibinigay niya ang lalagyan na ito sa langgam.

- Meanwhile, the butterfly went to the kitchen, she opened a pot full of nectar. It was delicious. She had collected this nectar from flowers the whole summer. She gave this pot to the soldier ant saying may be this might help.

Tuwang-tuwa ang sundalong langgam at nakiusap itong buksan ang tsiminea para agad nang maluto ang nektar sa lalagyan at maging asukal. Ginamit rin ng sundalo ang telepono para tawagin ang iba pang langgam para may katulong ito sa pagdadala ng naluto pabalik ng kanilang kaharian.

- The soldier ant was delighted. It asked the butterfly to light the fireplace. It would dry the nectar in the pot on the fire and collect the crystals of sugar. It used the telephone at the butterfly’s house to call the other ants. In this way each ant would carry a crystal of sugar on it’s back and go back home.

Nang makarating ang mga ito, pinainom pa ng paruparo ang mga langgam na silang uhaw na uhaw sa pagmartsa. Ang lahat ng langgam ay nagpasalamat nang buong puso kay paruparo.

- The butterfly asked each ant to drink a glass of water. All ants that came had dry throat. They had travelled a long distance from home to the butterfly’s house. Each ant thanked the butterfly for water and the sugar crystal

Read more on Brainly.

guroako
Site Admin
Posts: 26
Joined: Tue Feb 27, 2018 7:09 am
Contact:

Re: Ang Tipaklong at Paru-Paro

Post by guroako » Sat Jun 02, 2018 11:33 pm

Please post some reply after copying this story just to acknowledge kung sino na nakakuha ng files. Thanks

Post Reply