“Duda noong una, maling akala pala” No ratings yet.

Noong school year 2012-2013, napili ang Negros Occidental High School (NOHS) bilang isa sa mga piling eskwelahan upang ilunsad ang

No ratings yet. " href="https://guroako.net/2016/06/09/duda-noong-una-maling-akala-pala/">Read more