Ang mga GURO ay mapagsamantala…. 5/5 (13)

Aminin man natin sa hindi ang mga guro ay mapagsamantala…

Pagkatapos ng Flag Ceremony, sinasamantala ang nalalabing oras upang ihanda ang kanyang ituturo sa boung maghapaon.

Kapag recess time o health break, sinasamantala ang oras na makapagbasa ng libro para sa susunod niyang ituturo.

Kapag may vacant, sinasamantala ang oras upang makagawa ng visual aid at ilang instructional materials

Kapag lunch break, sinasamantala ang oras na makasaglit man lamang sa pamilya para makasalo sa pagkain, pero habang kumakain ay iniisip pa rin ang susunod na gagawin para sa kanyang mga mag-aaral.

Kapag may problema ang kanyang mag-aaral, sinasamantala nya ang nalalabing oras sa hapon upang ito ay kausapin at minsan pa nga ay sumosobra pa sa oras ng trabaho.

Kapag may mahabang oras, ay sinasamantala nyang makadalaw sa mga mag=aaral na madalas lumiban sa klase o kaya naman ay may problema sa paaralan.

At higit sa lahat kapag holiday, wow… sinasamantala ang panahon na makasama ang pamilya at pagkatapos ay balik na naman sa paggawa ng lesson plan / DLL / DLP para sa susunod na araw.

Kapag Sabado at Linggo, sinasamantala ang oras upang makapaglaba at makapag-ayos sa bahay, at minsan ay bumabalik pa sa paaralan upang ihanda ang instructional materials, i-update ang bulletin board upang paghandaan ang evaluation….

Marami pang sinasamantalang oras ang mga guro, kayo na ang bahalang magdugtong…

Mga kasamahan kung guro, kabilang ba kayo sa mga MAPAGSAMANTALANG GURO?

Please rate this

Michael Montuya

A Public School Teacher who loves to make some IT Stuff such as blog that can help to provide information to all teachers around the Globe.

Comments

comments

Michael Montuya

Michael Montuya

A Public School Teacher who loves to make some IT Stuff such as blog that can help to provide information to all teachers around the Globe.