An Open Letter to Each lyfjr. -SHS Student No ratings yet.

With my Senior High School Students
With my Senior High School Students

Hindi ka pumasok sa paaralan para maghanap ng kaaway o katampuhan. Hindi ka rin nag-enrol dito upang pasakitin ang ulo ng iyong mga guro. Pumasok ka para gampanan ang karapatan mong matuto at ang tungkulin mong makatapos sa kursong napili mo. Pahalagahan mo ang bawat mabubuting salitang nagmumula sa iyong guro. Hindi lamang sa iyo umiikot ang mundo nila, marami kayo. Ni hindi mo alam ang mga pinagdaraanan nila sa mga personal nilang buhay, pero inuuna ka pa rin nilang intindihin kaysa sa sarili nila, hindi ba? Sabi nga ni Gng.Buenafe sa ilang mag-aaral, “Naitanong niyo na ba kung nag-almusal na ang inyong mga guro bago humarap sa inyo?” “Hindi niyo ba alam na kaya sila naglalagay ng kolorete sa mukha ay upang maging kaaya-aya sa paningin niyo?” Ganoon ka kaimportante sa kanila.
Alam mo bang may guro kang minsang pumasok na ni piso wala nang laman ang pitaka? Pumasok pa rin siya sa kagustuhang matuto ka.

Alam mo bang may guro kang una o pangalawang beses pa lamang magtuturo kaya’t may kaba sa kanyang dibdib na harapin ka? Pero hindi ba’t kinaya niya ang takot na iyon upang ikaw ay matuto?

Alam mo bang may guro kang hirap makadinig ngunit tuloy pa rin ang pagtuturo kahit na ikaw na may maayos at normal na tainga ang siyang ayaw makinig?

Alam mo bang may guro kang may malubhang sakit ang asawa pero sa halip na manatili sa bahay upang alagaan ito, kayo pa rin ang inuuna?

Alam mo bang may mga gurong napababayaan na ang sariling mga anak maihanda lamang ang kakailanganin mo sa klase kinabukasan?

Alam mo bang kahit na may mga sakit ang mga gurong ito ay tuloy pa rin ang kanilang pagkilos upang maibahagi sa iyo ang kanilang kaalaman?

Sana isipin mo rin ang kalagayan nila. Tao rin silang kagaya mo, nagkakaproblema. Isipin mong sila ang iyong pangalawang magulang, hindi mo sila kaaway o kalaban. Maaari mo silang maging karamay. Kaya bilang pakikilahok sa celebration sa Teacher’s Month, bilang pagpupugay sa kanila, makinig ka naman kada-mayroon kayong discussions sa klase. Huwag kang magpapa-late o magcut ng class para sumama sa barkada o nobyo/nobya mo. May tamang panahon para diyan, aral muna naman. Ito lamang ang hinihiling nila mula sa iyo, ipagkakait mo pa ba ito?

Please rate this

Comments

comments