PISTON Ikinansela ang Nationwide Strike, Deklarasyon ng pagsuspinde ng klase binawi. No ratings yet.

Binawi ng Bayan ng Guagua Pampanga ang nauna nitong Executive Order No. 53 s.2017 na nag-uutos na ikansela ang klase

No ratings yet. " href="https://guroako.net/2017/12/03/piston-ikinansela-ang-nationwide-strike-deklarasyon-ng-pagsuspinde-ng-klase-binawi/">Read more